Up THĐL Băc California Họp Mặt Tân Niên 20-02-2011 Slideshow

THĐL Bắc California họp mặt Tân Niên tại San Jose ngày 20-02-2011.

Hình ảnh do các thân hữu sau đây cung cấp :
Nguyễn Sĩ Chính, Nguyễn Giụ Hùng, Nguyễn Văn Lộc, Hoàng Gia Thụy và Phan Văn Viện.


H-01
H-02
H-03
H-04
H-05
H-06
H-07
H-08
H-09
H-10
H-11
H-12
H-13
H-14
H-15
H-16
H-17
H-18
H-19
H-20
H-21
H-22
H-23
H-24
H-25
H-26
H-27
H-28
H-29
H-30
H-31
H-32
H-33
H-34
H-35
H-36
H-37
H-38
H-39
H-40
H-41
H-42
H-43
H-44
H-45
H-46
H-47
H-48
H-49
H-50
H-51
H-52
H-53
H-54
H-55
H-56
H-57
H-58
H-59
H-60
H-61
H-62
H-63
H-64
H-65
H-66
H-67
H-68
H-69
H-70
H-71
H-72
H-73
H-74
H-75
H-76
H-77
H-78
H-79
H-80
H-81
H-82
H-83
H-84
H-85
H-86
H-87
H-88
H-89
H-90
H-91
H-92
H-93
H-94
H-95

Total images: 95 | Last update: 2/22/11 5:57 PM | Made with JAlbum & Chameleon