THĐL Vương quốc Bỉ họp mặt Tân niên 13/02/2011 tại tư gia TH Nguyễn Quang Hữu ở Bruxelles.
Ngồi: ACTH Lâm Dân Trường và ACTH Nguyễn Kim Thới. Đứng: ACTH Nguyễn Quang Hữu.

Trở về trang Sinh Hoạt.