Hình ảnh kỷ niệm với thân hữu Đào Kim Quan
Hình 01 - THĐL Sydney họp mặt ngày 5-3-2005 tại nhà anh chị Đào Kim Quan

h01-DSC02085