Vĩnh biệt thân hữu Đoàn Tuấn Khanh
1945 - 2007

ĐTK Th8-2007

Hình chụp tháng 6-2007. Ai có thể ngờ
không đầy 3 tháng sau ĐT Khanh vĩnh viễn từ giã chúng ta !


Tân niên Paris Feb2002

THĐL Âu châu mừng tân niên, th. 2-2002 tại nhà thân hữu Phạm Hữu Bình
(Đoàn Tuấn Khanh mặc áo jacket đen, bên mặt)


Paris Apr 2001

Paris tháng 4, 2001.
Từ trái: TQ Khảo, NQ Hữu, PV Khắn, LD Trường, NN Quế, HV Thọ, PH Bình, ĐT Khanh.

Paris Apr 2001