Tưởng niệm cố thân hữu
NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN (1938-2009)

Hình ảnh kỷ niệm của THĐL VNHN với cố th/h NT Bạch Vân
Trở về trang "Tin buồn THĐL VNHN"

THDL VNHN Phan ưu

Vài hình ảnh kỷ niệm của THĐL VNHN với cố thân hữu NT BẠCH VÂN

Chị Nguyễn Thị Bạch Vân
Chân dung chị Nguyễn Thị Bạch Vân (2004).

Họp mặt 28/6/2008
THĐL Bắc Cali họp mặt tại San Jose ngày 28-6-2008. Từ trái qua: các th/h Trần Mỹ Thành, Ng Mỹ Hoà (chị Ng Huy Tiên), Đặng Ngọc Liên, Phạm Thị Út, chị Kim Long, th/h NT Bạch Vân, các chị Ng Sĩ Chính, Hoàng Gia Thụy,
Ng Giụ Hùng, Hoàng Ngọc Chân, Ng Hàn Tý và th/h Đỗ Xuân Thiều .

Họp mặt 28/6/2008
Ngày 28-6-2008 tại buổi họp mặt của THĐL Bắc California. Chị NT Bạch Vân và chị Kim Long.
Họp mặt 13/6/2004
Từ trái, ngồi: th/h NT Thu Tâm, các chị Ng Trọng Dzũng và Phạm Quang Đẩu, th/h NT Bạch Vân, chị Ng Thiệp.
Đứng: các chị Ng Giụ Hùng, Vương V. An, Ng Sĩ CHính, th/h ĐT Bạch Liên, các chị Hoàng Gia Thụy và Tâm Hân
Họp mặt 13/6/2004
Tại buổi họp mặt của THĐL Bắc California ngày 13-6-2004. Từ trái: chị Tâm Hân, th/h NT Bạch Vân,
các chị Ng Thiệp, Hoàng Gia Thụy, th/h Trương Thị Nhiên, các chị Ng Giụ Hùng và Ng Trọng Dzũng.
Họp mặt 13/6/2004
Chị NT Bạch Vân và anh Ng Trọng Dzũng truyện trò trong buổi họp mặt ngày 13-6-2004 tại San Jose.

Trở về đầu trang