TIN BUỒN

Thời gian vừa qua chúng tôi đã nhận được những tin buồn sau đây:

Nhạc phụ thân hữu Lư Khải Minh,
Cụ Ông King S. Chan

từ trần ngày 07 tháng 12, năm 2013 tại Hongkong, China,
Hưởng thọ 94 tuổi.

Thân hữu TRẦN VĂN DẦN,

từ trần ngày 28 tháng 11, năm 2013 tại Springvale, Victoria, Úc châu.
Hưởng thọ 76 tuổi.

Nội tướng thân hữu NGUYỄN HÀN TÝ, nhũ danh NGUYỄN THỊ GẤM

từ trần ngày 24 tháng 11, năm 2013 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 87 tuổi.

Thân mẫu thân hữu Lữ Anh Tú, cũng là Bào tỷ thân hữu Ủ Văn Tạo
Cụ Bà LỮ VĂN TỐT, nhũ danh Ủ THỊ TƯ

từ trần ngày 03 tháng 11, năm 2013 tại Liège, Vương quốc Bỉ.
Hưởng thọ 91 tuổi.

Giáo sư NGUYỄN DUY THU LƯƠNG,
Nguyên Gíao sư Trường Cao đẳng Điện học Phú Thọ, Saigon.

từ trần ngày 07 tháng 10, năm 2013 tại Sài Gòn, Việt Nam.
Hưởng thọ 93 tuổi.

Nhạc mẫu cố thân hữu Nguyễn Khắc Mẫn,
Cụ Bà Quả phụ ĐỖ SUNG, nhũ danh NGUYỄN THỊ HỢP
.

từ trần ngày 30 tháng 07, năm 2013 tại Garden Grove, California, Hoa Kỳ,
Hưởng thọ 93 tuổi.

Thân mẫu thân hữu Lê Vĩnh Quyên,
Cụ Bà LÊ VĂN YÊN, nhũ danh MÃ THỊ SÁU

từ trần ngày 19 tháng 05, năm 2013 tại Sài Gòn, Việt Nam.
Hưởng thọ 90 tuổi.

Phu quân thân hữu Nguyễn Thị Kiều Hạnh,
Ông TED LITTER

từ trần ngày 08 tháng 02, năm 2013 tại Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 86 tuổi.

Nhạc mẫu thân hữu Nguyễn Tấn Hương,
Cụ Bà Quả phụ TRẦN MINH TRIẾT, nhũ danh HUỲNH THỊ BIÊT
.

từ trần ngày 7 tháng 02, năm 2013 tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ,
Hưởng đại thọ 95 tuổi.

Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt Nam Hải ngoại
thành kính phân ưu cùng tang gia
và cầu nguyện linh hồn những người quá cố
sớm về nơi an nghỉ đời đời.

Tin buồn những năm trước.