Trở về

TIN BUỒN

Trong năm 2012 chúng tôi đã nhận được những tin buồn sau đây:

Thân hữu Niên trưởng HỒ VĂN TRƯỢNG,

từ trần ngày 11 tháng 12, năm 2012 tại Sài Gòn, Việt Nam.
Hưởng thọ 92 tuổi.

Phu quân thân hữu Nguyễn Thị Thảo,
Ông PHAN TUẤN TÀI

từ trần ngày 11 tháng 12, năm 2012 tại Montréal, Quebec, Canada.
Hưởng thọ 73 tuổi.

Phu quân thân hữu Đỗ Thị Kim Thoa,
Ông TRẦN NGỌC TẤN

từ trần ngày 30 tháng 11, năm 2012 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 67 tuổi.

Nhạc mẫu thân hữu Dương Thiệu Dụng,
Cụ Bà BÙI QUANG KHÁNH, nhũ danh VŨ THỊ THÚY
.

từ trần ngày 29 tháng 11, năm 2012 tại Silver Spring, Maryland, Hoa Kỳ,
Hưởng đại thọ 100 tuổi.

Thân hữu NGUYỄN VĂN MÃNH,

từ trần ngày 2 tháng 11, năm 2012 tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 73 tuổi.

Thân mẫu thân hữu Nguyễn Văn Di, cũng là mẹ chồng thân hữu Nguyễn Thu Cúc
Cụ Bà VÕ THỊ KHÉO

từ trần ngày 29 tháng 09, năm 2012 tại Sài Gòn, Việt Nam.
Hưởng đại thọ 95 tuổi.

Thân mẫu thân hữu Lê Minh Xuân Đào,
Cụ Bà LÊ MINH HUY, nhũ danh NGUYỄN THỊ QUÁ

từ trần ngày 23 tháng 8, năm 2012 tại Fountain Valley, Nam California, Hoa Kỳ.
Hưởng đại thọ 97 tuổi.

Thân phụ thân hữu Trương Hữu Lượng,
Cụ Ông Michael TRƯƠNG HỮU DIỆP

từ trần ngày 24 tháng 7, năm 2012 tại Montréal, Québec, Canada.
Hưởng đại thọ 103 tuổi.

Nội tướng thân hữu Đặng Ngọc Hùng, Chị TRẦN THỊ XUÂN,

từ trần ngày 20 tháng 07, năm 2012 tại Brisbane, Queensland, Úc châu.
Hưởng thọ 62 tuổi.

Thân hữu ĐỖ MẪU QUỲNH,

từ trần ngày 21 tháng 06, năm 2012 tại Fountain Valley, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 74 tuổi.

Thân mẫu thân hữu Trương Minh Viễn,
Bà Quả Phụ TRƯƠNG VĂN NĂM, nhũ danh NGUYỄN THỊ LANG

từ trần ngày 11 tháng 06, năm 2012 tại Poughkeepsie, New York, Hoa Ký.
Hưởng đại thọ 92 tuổi.

Nhạc mẫu thân hữu Đinh Văn Thọ,
Bà Quả Phụ NGUYỄN VĂN HÙNG, nhũ danh NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
.

từ trần ngày 22 tháng 05, năm 2012 tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ,
Hưởng đại thọ 94 tuổi.

Thân hữu TRẦN VĂN THANH,

từ trần ngày 17 tháng 04, năm 2012 tại Bremen, Đức quốc.
Hưởng thọ 75 tuổi.

Thân hữu HỒ DUY KIỀU,

từ trần ngày 21 tháng 03, năm 2012 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 74 tuổi.

Nhạc mẫu thân hữu Nguyễn Văn Toại,
Bà Quả Phụ TRẦN VĂN MẬN, nhũ danh LÊ THỊ BÌNH
.

từ trần ngày 27 tháng 02, năm 2012 tại San Jose, California, Hoa Kỳ,
Hưởng thọ 84 tuổi.

Thân mẫu thân hữu Ngô Lương Phú,
Cụ Bà BÙI THỊ LÝ,

từ trần ngày 15 tháng 02, năm 2012 tại Sài Gòn, Việt Nam,
Hưởng đại thọ 91 tuổi.

Thân phụ các thân hữu Nguyễn Thị Minh Hải và Nguyễn Thị Minh Hà,
cũng là dưỡng phụ thân hữu Nguyễn Thị Kiều Hạnh
Cụ Ông Phaolô NGUYỄN VĂN THƯỞNG,

từ trần ngày 23 tháng 1, năm 2012 tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ.
Hưởng đại thọ 95 tuổi.

Thân mẫu cố thân hữu Trần Bá Sách là mẹ chồng thân hữu Hà Như Nga,
Cụ Bà A-Nê TRẦN BÁ KINH, nhũ danh NGUYỄN THỊ BẠC

từ trần ngày 14 tháng 01, năm 2012 tại Orange County, California, Hoa Kỳ,
Hưởng đại thọ 99 tuổi.

Thân phụ thân hữu Lữ Anh Tú,
Cụ Ông LỮ ANH TỐT,

từ trần ngày 12 tháng 1, năm 2012 tại Liège, Vương quốc Bỉ.
Hưởng thọ 87 tuổi.

Thân hữu TRƯƠNG THANH XUÂN,

từ trần ngày 06 tháng 01, năm 2012 tại Paris, Pháp quốc.
Hưởng thọ 81 tuổi.

Nhạc mẫu thân hữu Đinh Viết Lễ,
Cụ Bà ĐINH VIẾT HÁCH, nhũ danh Maria ĐINH THỊ LIÊN
.

từ trần ngày 5 tháng 1, năm 2012 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ,
Hưởng đại thọ 92 tuổi.

Toàn thể Thân hữu Điện lực Việt Nam Hải ngoại
thành kính phân ưu cùng tang gia
và cầu nguyện linh hồn những người quá cố
sớm về nơi an nghỉ đời đời.

Tin buồn trong năm 2011.