Ngày 14/07/2019

Tin tức & Hình ảnh

* Hình ảnh THĐL Houston họp mặt hè tại Galveston (TX) ngày 6 và 7-7-2019.

Bài vở

* "Hà Nội ngày tháng cũ", tạp ghi của TH Nguyễn Giụ Hùng.

* Ba truyện ngắn trong loạt truyện "Bước Đổi Đời" của Nguyễn Ngọc Hoa:

- "Mệnh Nước Nổi Trôi"
- "Dẫu Chết Cũng Ra Đi"
- "Những Tích Tắc Của Số Phận"

* "Hồi ức về một người bạn: anh Trịnh Khánh Tước" của TH Bùi Văn Minh..

* Chương 8 truyện dài "Sàn Gỗ Hót Như Chim Họa Mi" của TH Đỗ Tùng.

Tin buồn

* Thân mẫu thân hữu Nguyễn Sĩ Chính mãn phần ngày 8/7/2019 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

 

Tháng 04-2019

Tin tức & Hình ảnh

* Hình ảnh lễ Chung thất 49 ngày của cố TH Trần Kim Em tại chùa Điều Ngự ngày 13/4/2019.

Bài vở

Hai truyện ngắn trong loạt truyện "Bước Đổi Đời" của Nguyễn Ngọc Hoa:

- "Ngã ngựa nhưng không ngã gục"
- "Chỉ Có Mỗi Một Con Đường."

Giới thiệu sách

* "The Short Life - Tales of a Vietnamese Intellectual" : truyện lịch sử của thân hữu Nguyễn Tranh Chiếu.

Tin buồn

* Phu quân thân hữu Đặng Thị Tuyết Mai từ trần ngày 7/4/2019 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ.

* Thân mẫu thân hữu Hoàng Đình Khang mãn phần ngày 23/3/2019 tại San Diego, California, Hoa Kỳ.

Tháng 05-2019

Tin tức & Hình ảnh

* Ngày 27-4-2019 TH Nguyễn Văn Hoa đến San Jose.

* Ngày 9-5-2019 ACTH Nguyễn Công Thuần đến Virginia.

Bài vở

Truyện ngắn #15, #16 và #17 trong loạt truyện "Bước Đổi Đời" của Nguyễn Ngọc Hoa:

- "Một Mối tình, Hai Nỗi Riêng"
- "Không Để Lại Tiếng Nhơ"
- "Chuột Chũi Ngủ Vùi Đất Lạ"

* Trang Thơ Thân hữu Nguyễn Sáu :

- "Tưởng Niệm Anh Hùng Lý Tống."
- "Cái Mặt."
- "Duyên Xưa Lại Thắm."

Tin buồn

* Vô cùng thương tiếc được tin TH Kha Tư Khải từ trần ngày 1/6/2019 tại Montréal, Quebec, Canada.

Tháng 06-2019

Tin tức & Hình ảnh

* Ngày 23-6-2019 THĐL Bắc California họp mặt hè.

Bài vở

* "Cỏ Nhà Bên Xanh Hơn?" truyện ngắn thứ 18 trong loạt truyện "Bước Đổi Đời" của Nguyễn Ngọc Hoa.

* "Tạp Ghi" của TH Nguyễn Giụ Hùng:

- "Vô Thần"
- "Hè Trên Quê Hương Qua Thi Ca".
- "Cảm Xúc Khi Nghe Vài Bản Nhạc và Thơ Tiền Chiến"

* Trang thơ TH Nguyễn Sáu:

- "Động Cửa Thiền"
- "Tình Vẫn Bơ Vơ"
- "Chuyện tình không đoạn kết"

Tin buồn

Vô cùng thương tiếc được tin:

* TH Kha Tư Khải từ trần ngày 1-6-2019 tại Montréal, Québec, Canada.

* TH Nguyễn Văn Tích từ trần ngày 7-6-2019 tại Garden Grove, CA, USA.

* TH Niên trưởng Lê Khắc Thí từ trần ngày 11-6-2019 tại Orange County, CA, USA.

Tháng 01-2019

Tin tức & Hình ảnh

* Ngày 12-1-2019 cựu đồng nghiệp Nha Trang Bị (CĐV) họp mặt tất niên Mậu Tuất tại Sài Gòn.

* Ngày 19-12-2018 Tái ngộ bỏ túi của các đồng nghiệp cựu nhân viên Nha Trang Bị tại Nam CA: AC Nguyễn Tân Xuân-Vũ Thị Hồng Vân.

Bài vở

Hai truyện ngắn trong loạt truyện "Bước Đổi Đời" của Nguyễn Ngọc Hoa:

- "Cô Dâu Bé Con."
- "Người Yêu Hoa Ly."

Truyện dài "Một Thoáng Quê Nhà" trong tập truyện "Những Năm Tháng Ấy" của TH Nguyễn Giụ Hùng :

- Chương 1 : Về Quê.
- Chương 2 : Trăng Quê.
- Chương 3 : Hà Nội Năm Xưa.
- Chương 4 : Con Đường Thơm.

Tin buồn

* Vô cùng thương tiếc được tin TH Đinh Vĩnh Phong từ trần ngày 04-01-2019 tại San Jose, CA.

* Vô cùng thương tiếc được tin TH Lê Quan Tâm, phu quân TH Nguyễn Thị Thu Nguyệt, từ trần ngày 30/12/2018 tại San Jose, CA.

Tháng 02-2019

Tin tức & Hình ảnh

* Hình ảnh buổi họp mặt Tất niên Mậu Tuất ngày 27 th.1, 2019 của THĐL Nam CA đón Xuân Kỷ Hợi.

Bài vở

Thơ "Quê Hương - Đi - Về" của Hoàng Chương Mai Xuân Thành.

Hai truyện ngắn trong loạt truyện "Bước Đổi Đời" của Nguyễn Ngọc Hoa:

- "Người Lình Già Cô Độc."
- "Thằng Lệnh Hồ Xung."

Tin buồn

* Thân phụ thân hữu Nguyễn Hồng Xuyên từ trần ngày 3/2/2019 tại Anaheim, California, Hoa Kỳ.

Tháng 03-2019

Tin tức & Hình ảnh

* Hình ảnh tang lễ thân hữu Trần Kim Em.

* THĐL Nam CA hội ngộ với anh chị Nguyễn Tân Xuân-Vũ Hồng Vân, đồng nghiệp nha Trang Bị ngày trước.

Bài vở

Hai truyện ngắn trong loạt truyện "Bước Đổi Đời" của Nguyễn Ngọc Hoa:

- Truyện thứ 11: "Chẳng Còn Lo Âu Gì Nữa" .
- Truyện thứ 12: "Như Một Lời Trăng Trối".

Tin buồn

* Vô cùng thương tiếc được tin TH Trần Kim Em, cũng là nội tướng thân hữu Lê Văn Phúc, từ trần ngày 24-02-2019 tại Fountain Valley, California.

Trở về những năm trước