Cáo phó - Phân ưu
và Hình ảnh THĐL Nam CA phúng viếng
tang lễ hiền nội TH Trương Công Nghĩa
.

Phân ưu trên nhật báo Người Việt

H-01

H-02 - Các anh chị THĐL Nam CA trước linh cữu người quá cố.

H-03 - Từ trái : Các TH Ng Văn Dậu, Lư Khải Minh, Từ Mạnh Khang, Đào Xuân Dung, Lê Hùng,
ACTH Trần Kim Em-Lê Văn Phúc, NTTH Lư Khải Minh.

H-04

H-05 - TH Lê Văn Phúc và TH tang chủ Trương Công Nghĩa.

H-06 - Hàng ghế đầu, từ trái: NT các TH LK Minh và TM Khang, TH TK Em, NTTH NV Dậu, TH LK Minh.
Hàng ghế giữa, từ trái: các TH TM Khang, TT Long, ĐX Dung, NV Dậu.
Hàng ghế sau, từ trái: các TH L Hùng, NC Thuần, tang chủ TH TC Nghĩa, các TH LV Phúc và NI Chúc.

H-07

H-08

Trở về trang chính