Ngày 5-1-2018 cựu nhân viên Nha Trang Bị (CĐV)
họp mặt tất niên Đinh Dậu tại Sài Gòn.

Rà mouse trên từng người để đọc tên.

Bấm vào đây coi toàn bộ album hình do anh Nguyễn Văn Lực thực hiện.
Cám ơn chị Kiều Loan, anh Lực và anh Vinh đã cung cấp hình cho album này.