Trở về trang chính

Tin vắn tháng 5-2018

Trong dịp có việc gia đình đến Little Saigon, ngày 8-5-2018 ACTH Nguyễn Duy Niên (từ Dallas, TX) đã có một buổi hội ngộ với các bạn đồng nghiệp cũ của phòng Đồ Án Phân Phối, nha Trang Bị, Cty Điện Lực Việt Nam.

Hình 1 - Tại Nhà hàng Mii, từ trái : NT các TH Lê Hùng, Lư Khải Minh, AC Ng Duy Niên,
các TH Lư Khải Minh, Trần Quang Đoạt và Lê Hùng.

Hình 2 - Như trên, thiếu TH Lê Hùng bấm máy hình.

Hình 3 - Tại tư gia ACTH Lư Khải Minh. Từ trái: các ACTH L Hùng, ND Niên và LK Minh.


Trở về trang chính